I tider av vårdkris som Covid-19, Ebola, Sars och andra epidemier eller pandemier, är det av yttersta vikt att ha en effektiv steril barriär System i kampen att förhindra en ytterligare spridning av sjukdomar.

Sterile Barrier Systems (SBS) – Use of a SBS in a healthcare crisis – Swedish Language

Name(Required)
We would love to keep you updated on our latest news and updates.

We Work With